Strona startowa - Bosch w Polsce

Forum prasowe Bosch

Informacje prasowe
Konferencje prasowe
Informacje o firmie

Wyszukiwarka informacji

Dział


Szukana frazaZakres datSerwis e-mail

Wyślemy Ci informacje prasowe Bosch e-mailem

zapisz się / zmień / usuń

Informacje o firmie

Bosch w Polsce Bosch na świecie

Inne spółki Boscha w Polsce

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Bosch Rexroth

Kanał RSS

Kanał RSS z informacjami prasowymi

subskrybuj

Wskaźniki ekonomiczne Bosch za rok 2018 – wyniki wstępne, z działalności w zaokrągleniu [1]

Pobierz treść
30 stycznia 2019
Informacja prasowa
Informacje ekonomiczne
Wartości w mld EUR
2018
2017 [2]
Zmiana w stosunku do roku poprzedniego, nominalnie
(z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut)
Całkowite obroty
77,9
76,7
1,5% (4,3%)
Obroty poszczególnych sektorów  [3]
 
 
 
Mobility Solutions
47,0
46,0
2,3% (4,7%)
Industrial Technology
7,4
6,8
8,9% (11%)
Consumer Goods
17,8
18,4
−3.2% (0,9%)
Energy and Building Technology
5,5
5,4
2,3% (4,7%)
Obroty
w najważniejszych regionach
 
 
 
Europa
41,0
40,1
2,1% (3,7%)
- w tym Niemcy
15,8
15,1
4,7%
Ameryka Północna (wraz z Meksykiem)
12,3
11,9
2,8% (7,9%)
Ameryka Południowa
1,4
1,5
−7,8% (8,9%)
Azja i Pacyfik (wraz z pozostałymi regionami)
23,2
23,2
0,4% (3,1%)
Wyniki
 
 
 
EBIT
5,3
5,3
 
% od obrotu
6,9%
6,9%
 
Zatrudnienie
Stan na dzień 31.12.2018
Zmiana w stosunku do roku poprzedniego
Grupa Bosch ogółem
410 000
7 800
Europa
250 000
5 000
- w tym Niemcy
139 500
1 700
Ameryka Północna (wraz z Meksykiem)
35 000
1 000
Ameryka Południowa
10 000
−200
Azja i Pacyfik (wraz z pozostałymi regionami)
115 000
2 000
Pracownicy zatrudnieni w działach badawczo-rozwojowych
Stan na dzień 31.12.2018
Zmiana w stosunku do roku poprzedniego
Grupa Bosch ogółem
69 500
5 200
Europa
40 000
2 650
- Niemcy
30 500
1 700
Ameryka Północna (wraz z Meksykiem)
3 000
100
Ameryka Południowa
500
−50
Azja i Pacyfik (wraz z pozostałymi regionami)
26 0000
2 500
[1] Wartości skorygowane ze względu na: (a) efekty specjalne wynikające ze zmian konsolidacyjnych oraz metodologii; (b) deprecjację i amortyzację wynikające z procesu alokacji ceny nabycia.
[2] Dane za rok 2017 dostosowane na potrzeby porównania; patrz również odnośnik 1.
[3] Z wyłączeniem innych aktywności.

EK05-01a.19

Osoba odpowiedzialna za kontakt z dziennikarzami

Magdalena Kołomańska - Forum Prasowe Bosch

Magdalena Kołomańska

+ 48 22 715 48 04

Pliki do pobrania

© Robert Bosch Sp. z o.o.