Strona startowa - Bosch w Polsce

Forum prasowe Bosch

Informacje prasowe
Konferencje prasowe
Informacje o firmie

Inne spółki Boscha w Polsce

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Bosch Rexroth

Kanał RSS

Kanał RSS z informacjami prasowymi

subskrybuj

Polityka prywatności


Informacje o polityce prywatności
Robert Bosch sp. z o.o. (w dalszej części „Bosch” bądź „My” lub „Nam”) cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie „ofertą online”) oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.


 1. Robert Bosch sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność
  Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.
  Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.
 2. Podmiot Odpowiedzialny
  Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Robert Bosch sp. z o.o.; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.
  Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco:
  Robert Bosch Sp. z o.o.
  ul. Jutrzenki 105
  02-231 Warszawa
  Polska
  Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy
  Rafał Rudziński, Piotr Pyzio
  Numer telefonu
  +48 (0) 22 715 40 00
 3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
  1. Przetwarzane są następujące kategorie danych:
   • dane kontaktowe
   • dane referencyjne umowy
   • historia klienta
   • dane zmienne
  2. Zasady
   Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.
   Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.
  3. Cele przetwarzania i podstawy prawne
   My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
   • Do ustalania zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (podstawy prawne: wypełnianie naszych obowiązków prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych i uzasadniony interes w usunięciu zakłóceń i bezpieczeństwie naszych ofert)
   • Wysyłka newslettera za zgodą odbiorcy przez pocztę elektroniczną bądź SMS/MMS (podstawa prawna: udzielenie zgody)
   • Zachowanie i obrona naszych praw (podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw)
  4. Rejestracja
   Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z usług, które wymagają zawarcia umowy, prosimy o zarejestrowanie się. W ramach rejestracji zbieramy na zasadzie dobrowolności dane osobowe (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, ewentualnie informacje dotyczące żądanego rodzaju płatności bądź posiadacza konta) oraz ewentualnie inne dane potrzebne do ustanowienia i wykonania umowy. Obowiązkowe dane są oznaczone za pomocą *.
  5. Pliki dziennika
   Przy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika.

   Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym.

   Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa.

   W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje:
   • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, z którego odbywa się dostęp do oferty online;
   • adres strony internetowej, z której wyświetlona została oferta online (tzw. URL pochodzenia lub referera);
   • nazwa dostawcy usług, poprzez którego odbywa się dostęp do oferty online;
   • nazwa pobranych plików bądź informacji;
   • data i godzina oraz czas trwania pobierania;
   • ilość przesłanych danych;
   • system operacyjny i informacje dotyczące używanej przeglądarki internetowej, łącznie z zainstalowanymi wtyczkami (np. do Flash Playera);
   • kod statusu http (np. „zapytanie powiodło się” lub „nie znaleziono żądanego pliku”).
  6. Dzieci
   Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16. roku życia.
  7. Przekazywanie danych
   Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być również inne firmy Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, jest to wyjaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.
   Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.
   1. Dostawcy usług (ogólnie)
    Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch
  8. Okres zapisania; terminy przechowywania
   Państwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).
 4. Wykorzystywanie ciasteczek
  1. Informacje ogólne
   Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online. Gdy ta oferta online zostanie ponownie wyświetlona przez Państwa, przeglądarka odsyła zawartość ciasteczek z powrotem do odnośnego dostawcy usług i umożliwia w ten sposób rozpoznanie urządzenia końcowego. Odczyt ciasteczek umożliwia nam optymalne dopasowanie oferty online do Państwa i ułatwienie Wam korzystania z niej.
  2. Wyłączanie i usuwanie ciasteczek
   Gdy przeglądają Państwo nasze strony internetowe, zostajecie zapytani w wyskakującym oknie Cookie Layer, czy zgadzacie się na ciasteczka ustawiane na naszej stronie czy też chcielibyście je wyłączyć w ustawieniach.
   Jeżeli zdecydują się Państwo, by nie zgodzić się na ciasteczka, wówczas w Waszej przeglądarce ustawione zostanie ciasteczko opt-out. Ciasteczko to służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Wyłączenie ciasteczek może jednak prowadzić do tego, że poszczególne funkcje naszych stron internetowych nie będą już dostępne dla Państwa. Proszę pamiętać, że ciasteczko opt-out może ze względów technicznych znaleźć zastosowanie tylko w odniesieniu do przeglądarki, z której zostało ustawione. Jeżeli usuną Państwo ciasteczka lub użyją innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać wyboru opt-out.
   Możliwość ustawienia nie obejmuje ciasteczek, które zostały ustawione przez innych dostawców usług podczas przeglądania przez Państwa stron internetowych podmiotów trzecich.
   Poprzez przeglądarkę można jednak w każdej chwili usunąć wszystkie ciasteczka. Odnośne informacje znajdują się w funkcjach pomocy przeglądarki. Również to może jednak prowadzić do tego, że poszczególne funkcje nie będą już dostępne dla Państwa.
   Poza tym poprzez następującą stronę internetową istnieje możliwość zarządzania wykorzystywaniem ciasteczek przez dostawców zewnętrznych i dezaktywacji ich:
   http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.
   Ta strona internetowa nie jest prowadzona przez nas, w związku z czym nie jesteśmy za nią odpowiedzialni i nie mamy wpływu na jej treści i dostępność.
  3. Przegląd wykorzystywanych przez nas ciasteczek
   W tym punkcie znajduje się przegląd wykorzystywanych przez nas ciasteczek.
   1. Koniecznie potrzebne ciasteczka
    Określone ciasteczka są potrzebne, abyśmy mogli bezpiecznie udostępniać swoją ofertę online. Ta kategoria obejmuje np.
    • ciasteczka służące do identyfikacji bądź uwierzytelniania naszych użytkowników;
    • ciasteczka tymczasowo zapisujące określone dane wprowadzone przez użytkowników (zawartość koszyka lub formularza);
    • ciasteczka zapisujące określone preferencje użytkowników (np. ustawienia wyszukiwania lub języka);
    • ciasteczka zapisujące dane w celu zagwarantowania bezzakłóceniowego odtwarzania treści wideo i audio.
 5. Web Trends
  Program WebTrends jest udostępniany przez firmę WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA.
  Mogą Państwo nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, korzystając z możliwości opt-out dostępnej pod następującym linkiem: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.
 6. Optimizely
  Program Optimizely jest udostępniany przez firmę Optimizely GmbH, Spichernstrasse 6, 50672 Kolonia, Niemcy.
  Mogą Państwo nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, korzystając z możliwości opt-out dostępnej pod następującym linkiem: https://www.optimizely.com/de/opt_out/.
 7. Monetate
  Program Monetate jest udostępniany przez firmę Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, USA.
  Mogą Państwo nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, [dopisać indywidualne rozwiązanie].
 8. Google Analytics
  Program Google Analytics jest udostępniany przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Używamy Google Analytics z oferowaną przez Google dodatkową funkcją anonimizacji adresów IP. Adres IP jest przy tym skracany przez Google z reguły już w UE i tylko w wyjątkowych przypadkach dopiero w USA oraz w każdym przypadku zapisywany jedynie w skróconej formie.
  Mogą Państwo nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
 9. etracker
  Program etracker jest udostępniany przez firmę etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy.
  Mogą Państwo nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, korzystając z możliwości opt-out dostępnej pod następującym linkiem:
  https://www.etracker.com/datenschutz/
 10. Webtrekk
  Mogą Państwo nie zgodzić się na zbieranie i analizowanie swoich danych przez to narzędzie, pobierając i zapisując ciasteczko opt-out dostępne pod następującym linkiem:
  http://optout.webtrekk.net/?r=http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html
 11. Newsletter
  1. W ramach naszej oferty online mogą Państwo subskrybować newsletter. Stosujemy do tego tzw. metodę double opt-in, zgodnie z którą dopiero wtedy będziemy przysyłać Państwu newsletter przez pocztę elektroniczną, gdy wcześniej przez kliknięcie na link w powiadomieniu potwierdzicie wyraźnie aktywację usługi newslettera. Jeśli później zdecydują się Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, możecie w każdej chwili zakończyć subskrypcję, odwołując swoją zgodę. Odwołanie w przypadku newslettera e-mailowego odbywa się poprzez zamieszczony w nim link, ewentualnie w ustawieniach administracyjnych odnośnej oferty online. Alternatywnie proszę skontaktować się z nami poprzez dane zamieszczone w punkcie Kontakt.
 12. Zewnętrzne linki
  Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − niezwiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych (jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link) przesłanych podmiotowi trzeciemu wraz z kliknięciem w link, ponieważ postępowanie podmiotów trzecich oczywiście nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie.
 13. Bezpieczeństwo
  Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych.

  Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.
 14. Prawa użytkowników
  W celu dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z danych zamieszczonych w punkcie Kontakt. Proszę przy tym zadbać, by możliwa była dla nas jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.
  Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
  Prawo do skorygowania i usunięcia danych:  Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. ie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).
  Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.
  Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
  Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.
  Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.
  Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.
  1. Możliwość przenoszenia danych:
   Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
  2. Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego:
   Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas. Jest to:
   Urząd Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
   tel. 22 531 03 00
   fax. 22 531 03 01

   kancelaria@uodo.gov.pl
 15. Zmiana informacji o polityce prywatności
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.
 16. Kontakt
  Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić pod adresem podanym w punkcie „Podmiot odpowiedzialny”.
  Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy kliknąć w poniższy link:
  https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.
  W odniesieniu do dochodzenia swoich praw oraz do sugestii i zażaleń dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz do odwołania swojej zgody zalecamy, by zwrócili się Państwo do pełnomocnika naszego koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych):
  Pan
  Matthias Goebel
  Information Security and Privacy (C/ISP)
  Robert Bosch GmbH
  Postfach 30 02 20
  70442 Stuttgart, GERMANY
  lub na adres mailowy:
  DPO@bosch.com

Stan na 06.03.2019

Serwis e-mail

Wyślemy Ci informacje prasowe Bosch e-mailem

zapisz się / zmień / usuń

© Robert Bosch Sp. z o.o.